CHLOREK RTĘCI 7487-94-7

Chlorek rtęci(I) (kalomel), Hg2Cl2 – nieorganiczny związek chemiczny, sól kwasu solnego i rtęci na I stopniu utlenienia. Czysty kalomel nie jest toksyczny, jednak zawiera on zwykle niewielką ilość chlorku rtęci(II) (tzw. sublimatu).

W temperaturze 400 °C lub pod wpływem światła (wówczas powoli czarnieje) ulega dysproporcjonowaniu na rtęć i chlorek rtęci(II):

Hg2Cl2 → Hg + HgCl2


Zastosowanie

  • środek antyseptyczny do zwalczania grzybów, owadów i chwastów
  • barwienie porcelany (domieszka do złotej farby
  • środek przeczyszczający w weterynarii
  • wyrób elektrod kalomelowych
  • w pirotechnice

Zastosowanie w medycynie
Ze względu na wysoką toksyczność, stosowany był bardzo rzadko w dermatologii (w wyjątkowych przypadkach), w leczeniu zewnętrznym zmian kiłowych oraz kłykcin – maść 30–33%, trądziku i niektórych innych chorób skóry w stężeniach mniejszych 10–20%.

Chlorek rtęci(II) (nazwa zwyczajowa: sublimat), HgCl2 – nieorganiczny związek chemiczny, sól kwasu solnego i rtęci na II stopniu utlenienia. Dobrze rozpuszczalny w wodzie, silnie trujący. Związek ten stosowany jest jako katalizator w syntezie organicznej, a także jako środek dezynfekujący w stężeniu 0,1%

Chlorek rtęci(II) można otrzymać kilkoma sposobami – na przykład działając kwasem solnym na tlenek rtęci(II) lub w reakcji siarczanu rtęci(II) z mieszaniną chlorku sodu i kwasu solnego:

HgO + 2 HCl › HgCl2 + H2O
HgSO4 + 2 NaCl › HgCl2 + Na2SO4

W pierwszej metodzie tlenek rtęci ogrzewa się z kwasem solnym do rozpuszczenia, po czym sączy się i schładza do krystalizacji. Wydzielone kryształy odsącza się i przemywa niewielką ilością zimnej wody. Z połączonych przesączów po zagęszczeniu można uzyskać kolejną porcję produktu.

Można go także otrzymać przez bezpośrednie działanie chloru na rtęć lub dodając kwasu solnego do gorącego, stężonego roztworu azotanu rtęci(I):
Hg2(NO3)2 + 4HCl › 2HgCl2 + 2H2O + 2NO2