FENYLOETANOLOAMINA CZ.D.A. PHENYLOETANOLOAMINE Methylbenzyl 618-36-0

2-Fenyloetyloamina – organiczny związek chemiczny z grupy amin, pochodna etyloaminy zawierająca grupę fenylową w pozycji 2. Jest naturalnym związkiem biosyntetyzowanym z egzogennego aminokwasu fenyloalaniny poprzez enzymatyczną dekarboksylację.

Wzór: C8H11N
Gęstość: 962 kg/m3
Masa molowa: 121,18 g/mol
Temperatura wrzenia: 195 °C
Nazwa wg IUPAC: phenylethan-2-amine
Rozpuszczalnik: Woda

Fenyloetyloamina (2-fenyloetyloamina, fenetylamina, PEA) - to amina o silnym działaniu biologicznym, alkaloid . Występuje w ludzkim mózgu , przypuszcza się, że może pełnić rolę neuroprzekaźnika. Występuje także w wielu pokarmach, szczególnie w czekoladzie . Istnieją przypuszczenia, że fenetylamina zawarta w żywności może mieć działanie psychoaktywne w odpowiedniej ilości. Jednak po dostaniu się do przewodu pokarmowego szybko jest metabolizowana przez enzym MAO-B co uniemożliwia dotarcie w znacznej ilości do mózgu.
Badania prowadzone u ćwiczących osób sugerują, że wydzielająca się podczas wysiłku fenyloetyloamina może wywoływać fenomen euforii biegacza , objawiający się poprawą nastroju oraz zwiększeniem wytrzymałości i odporności organizmu na ból. Wyniki badań wskazują, że umiarkowane ćwiczenia podnoszą poziom fenyloetyloaminy u większości ludzi, który zwiększa się ze wzrostem intensywności ćwiczeń.