Pirosiarczan Sodu CZ.D.A. 7681-57-4

Postać: ciało stałe
Wzór sumaryczny: Na2S2O7
Masa molowa: 222,10 g/mol
Synonimy: disodu disiarczan (VI)
Tłumaczenie [ENG]: sodium pyrosulfate
Postać: ciało stałe
Kolor: biały
Zapach: bez zapachu
Ciężar nasypowy: ok. 800kg/m3
Rozpuszczalność:
rozpuszczalny w wodzie
Temperatura topnienia 400,9°C
Gęstość 2,658 g/cm2

Pirosiarczyn sodu jest substancją konserwującą, działa hamująco na rozwój pleśni i bakterii, słabiej oddziałuje na drożdże. E223 wykorzystywany jest w produktach spożywczych. Odnajduje zastosowanie w wielu innych, oprócz technologii żywności gałęziach przemysłu. Jest to substancja redukująca, stosowana w przemyśle fotograficznym, włókienniczym, papierniczym i celulozowym. Stosowany jest do czyszczenia i bielenia wełny, jako środek antychlorowy i redukujący w wytwórniach barwników i drukarniach.
Ponadto w przemyśle budowlanym i metalowym, związek ten stosowany jest do oczyszczania i detoksykacji chromu zawartego w wodzie. Pirosiarczyn sodu stosowany jest również jako reduktor do polimeryzacji akrylonitrylu oraz wykorzystywany jest do siarkowania oraz jako czynnik odwapniający w garbarstwie oraz jako środek bielący.